Lycka,

vad är lycka?

att riktigt lyckas

är ord jag inte helt lyckas förstå.

”Skomakare, bliv vid din läst!”

är detta bra?

”Förverkliga dig själv!”

är detta månntro bättre?

Vem vet?

varken du

eller jag.

Men förnöjsamhet ett steg på vägen?