Driften av regionsjukhus får inte lämnas över till någon annan utan ska vara i offentlig regi. Överlåter landstingen driften av övriga sjukhus till en privat vårdgivare får företaget i fråga inte göra vinst och inte heller ta emot försäkringspatienter. Vården ska betalas via skattsedeln och genom avgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den första januari 2006. De påverkar inte de avtal som redan träffats, som får förlängas. Dessa berör bland annat det Capio-ägda S:t Görans sjukhus i Stockholm. Efter 2011 måste Capio i avtal visa att man inte delar ut vinst längre.

Primärvården, det vill säga huvudsakligen vårdcentraler, påverkas inte av de förslagna förändringarna. År 2009 ska primärvården utvärderas.

Inte heller entreprenörer som utför städning och serverar mat berörs av lagförslaget. De kan fortsätta som tidigare.