Förslaget, som presenteras på onsdag, har varit klart sedan i slutet av förra året.

Regeringen vill gå LO tiil mötes och föreslå att arbetsgivare får anställa fritt och utan motivering upp till 12 månader. I gengäld ska den tillfälligt anställde få företrädesrätt till lediga tjänster hos arbetsgivaren efter 6 månader.

Att förslaget har legat så länge beror på motstånd från samarbetspartierna.

Vänsterpartiet är rädd för att missbruket med tillfälliga anställningar förvärras med en frigräns på 12 månader.

Milöjöpartiet gillar inte att företrädesrätten börjar gälla redan efter ett halvår.

Partierna är däremot överens om att alla former av tillfälliga anställningar ska räknas in i den regel som garanterar fast anställning efter tre år inom en femårsperiod hos en arbetsgivare. I dag gäller den regeln bara för vikarier.

De är också eniga om att stärka skyddet för föräldralediga så att uppsägningstid inte räknas under deras ledighet.

Förslaget ska ut på remiss till de fackliga organisationerna som har tre månaer på sig att svara.

I höst räknar partierna med att enas om ett lagförslag som kan vara i kraft nästa vår eller sommar.