Körsbär och plommon är svårbeskurna eftersom alla stenfrukter svarar dåligt på beskärning. Tillväxten av skott är ofta liten eller ingen alls och träden har också svårt att läka sårskador. Det blir aldrig bra att ta ner ett körsbärsträd kraftigt på höjden, som du funderar på. Det kommer alltid att se fult och stympat ut. Att försöka ympa in nya grenar på stumparna som blir över fungerar inte heller. Äpple- eller päronträd, däremot, kan bli hyfsade vid föryngringsbeskärning i kombination med att man ympar in någon eller några nya sorter på trädet.

Jag föreslår att du gör en lättare beskärning av ditt körsbärsträd och inte tar för tjocka grenar, max 10 centimeter. Lägg snitten i en grenklyka för att styra trädet. Ett annat alternativ är att byta ut trädet mot en sort som inte blir så hög. Efter något år kan du sedan ta bort det träd som är för högt. Bästa beskärningstiden för körsbär och plommon är augusti-september. Då läks sårytorna maximalt.