Din fråga kan tolkas på olika sätt. Det är alltid en läkare som sjukskriver dig på viss procent och om doktorn bedömer att du kan arbeta mer, men inte heltid, efter en viss tids sjukdom skrivs ett nytt sjukintyg. Även om du är sjukskriven till viss del har du ju också kvar din anställning och så länge du är anställd på deltid kan du alltid lämna in önskemål om eller få ökad sysselsättningsgrad.