Idag jobbar samfällighetens sex kyrkvaktmästare dels på kyrkogården, dels i kyrkorna under gudstjänster och förrättningar. Samfälligheten tänker sig ha kvar två anställda vaktmästare, de andra sägs upp.

Beslutet om att lägga ut skötseln av kyrkogårdarna togs den 18 april.

Leif Byqvist är vice ordförande i Kommunals sektion i Ånge, och har haft en förhandling med samfälligheten:

– Vi har förklarat att den nya entreprenören måste ta över all personal. Flera i gruppen har arbetat åt kyrkan i många år, det här skapar oro.

Beslutet togs i stor enighet, bara en ledamot reserverade sig. Ordförande i kyrkonämnden är Martin Westin (s), och han säger att motivet är att samfälligheten ska slippa framtida kostnader.

– Vi har inte råd att investera i en modern maskinpark. Och vi utgår från att vaktmästarna tas över av entreprenören.

I september är det kyrkoval, och Martin Westin och flera andra kyrkopolitiker i samfälligheten kommer att avgå.

– Beslutet borde inte tas nu, frågan borde diskuteras bland de nya ledamöter som tillträder i höst, säger Leif Byqvist.

Per-Olov Persson är en av de sex kyrkvaktmästarna.

– Vi får inte veta någonting, och jag tror inte någon har bestämt sig för att göra det ena eller andra, säger han. En del av oss har arbetat i samfälligheten i många år.

Fyra entreprenörer har lämnat anbud, och under veckan ska samfälligheten avgöra vem som får jobbet.