Sjukvårdshuvudmännen kan köpa in vilken utrustning de vill. Det blir sedan IT-avdelningarnas uppgift att koppla ihop olika system i nätverk och över Internet.

Idag vänder sig många med sina frågor om IT-säkerhet till Läkemedelsverket, tillsynsmyndigheten för medicinteknisk utrustning. Men IT-teknik är inte deras bord.

Lennart Philipsson på Läkemedelsverket oroar sig särskilt för vad som kan hända när man flyttar ut övervakningssystem och utrustning till hemsjukvården. Då tillkommer ytterligare en operatör, nämligen internetleverantören.

— Om något i denna kedja inte fungerar, vem har ansvaret då? Det finns inget bra svar på det i dag, säger Lennart Philipson till Dagens Medicin.

Mikael Sjöberg, statssekreterare på Socialdepartementet är medveten om att IT-området inte är reglerat.

– Det kan bli en fråga för den nya ledningsgruppen för IT i vården, säger han. (Källa: Dagens Medicin)