Hur skulle då själva livet

bara kunna rasa

allt finns ju kvar

fastlagt

Stadens stjärnor brinner

ljusskenet är här

kvar är själva pulsen

gatlyktesken lyser.

Utan kraft, utan ljus

stadens liv pulserar;

dött liv

i ett energigivande knippe