EU:s Europaparlament behandlar nu kommissionens förslag till tjänstedirektiv. Sverige, Tyskland, Frankrike och andra EU-länder kritiserar förslaget för att det kan leda till social dumping där företag konkurrerar med låga löner och dåliga anställningsvillkor.

Enligt kommissionens förslag ska ursprungslandsprincipen gälla i direktivet. Ett företag från Lettland eller Portugal som utför tjänster i Sverige ska då följa de lagar, regler och avtal som gäller i hemlandet. Europafacket har protesterat emot denna princip.

Flera länder är också kritiska till att direktivet hotar statliga monopol som Apoteksbolaget, Svensk Bilprovning, Svenska Spel och Systembolaget.

Evelyne Gebhardt har på uppdrag av inre marknadsutskottet i Europarlamentet tagit fram ett ändringsförslag. I förslaget vill hon ersätta ursprungslandsprincipen med en princip om ömsesidigt erkännande.

Den går ut på att ett företag som är godkänt i ett land automatiskt ska vara godkänt att bedriva verksamhet i alla andra EU-länder. Men dessa företag måste följa de lagar om arbetsrätt som gäller i de länder företagen har verksamhet i.

Evelyne Gebhardt föreslår också undantag från direktivet i branscher som är till för att tjäna allmänna intressen. Det gäller bland annat hälso- och sjukvårdstjänster.

Vid ett seminarium i Stockholm anordnat av LO och socialdemokraterna sa LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin att Evelyne Gebhardts förslag var ett steg i rätt riktning. Men Wanja Lundby-Wedin var kritisk till att förslaget inte nämnde kollektivavtalen eller fackets rättigheter att försvara avtalen.

— Evelyne Gebhardt glömmer den nordiska modellen med kollektivavtal. Hon är präglad av de villkor som gäller för arbetsmarknaden i Centraleuropa, förklarade Wanja Lundby-Wedin.

Näringsminister Thomas Östros sa att Sverige är mycket aktivt för att få ett tjänstedirektiv som går att förena med den svenska modellen med kollektivavtal och statliga monopol.

Han beskrev den kraftiga opinionen i EU-länderna emot kommissionens nyliberala förslag till tjänstedirektiv. Thomas Östros uteslöt inte att det ändå blir en kraftmätning med de stater i ministerrådet som vill ha kommissionens förslag.
— Om Sverige inte får igenom sina krav på förändringar kan det bli aktuellt för oss att försöka få undantag för det som vi inte gillar i direktivet, sa han.

Wanja Lundby-Wedin svarade att Europafacket inte kan gå med på att något land försöker klara sig undan ett dåligt direktiv med att begära nationella undantag. Det skulle splittra krafterna för att få ett så bra direktiv som möjligt.

Hon varnade för att undantag från EU:s direktiv oftast är tidsbegränsade. Om några år kanske Sverige ändå skulle tvingas införa ursprungslandsprincipen om den finns med i direktivet.

Thomas Östros höll med om detta. Han jämförde med de garantier Sverige tidigare fått om att få behålla monopolet för Systembolaget. Det garantierna ifrågasätts nu allt starkare inom EU.

– Jag känner mig lurad när det gäller villkoren för Systembolaget. Risken finns att vi om några år hamnar i samma läge när det gäller undantag i tjänstedirektivet, sa han.

I slutet av maj ska Inre marknadsutskottet diskutera Evelyne Gebhardts förslag. Då ska också parlamentets arbetsmarknadsutskott diskutera tjänstedirektivet.

Parlamentet kan väntas tidigast i höst komma med ett färdigt förslag om hur de vill se ett framtida tjänstedirektiv.
Kommissionen har då chansen att ändra sitt förslag. Därefter ska ministerrådet och parlamentet försöka komma överens. Lyckas de inte bli eniga blir det inget tjänstedirektiv.

Med nuvarande tidsplan kan tjänstedirektivet bli en stor fråga lagom till valrörelsen i Sverige nästa år. De borgerliga partierna har tidigare uttalat sitt stöd för kommissionens förslag till direktiv.