När får jag min nya lön?

Nu inleds lokala förhandlingar i kommuner och landsting. Facket lokalt och arbetsgivarna ska bestämma hur förhandlingarna ska gå till, hur stort löneutrymmet är, chefer ska hålla lönesamtal med var och en och sedan fördelas löneutrymmet. Det här tar olika lång tid i kommunerna och landstingen.

– Vår ambition är att de lokala förhandlingarna ska vara klara före sommaren, men avdelningar och sektioner ligger olika långt framme, säger Lasse Thörn, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

Hur mycket får jag?

Det centrala avtalet talar om hur mycket pengar det som lägst finns att fördela – lägst 510 kr per heltidsanställd och månad, från 1 april i år. (För 2006 är utrymmet minst 500 kr.)

Av detta får var och en garanterat en höjning på 175 kr i månaden, räknat på heltid. Också 2006 finns en sådan garanti.

I de lokala förhandlingarna vill kanske arbetsgivaren satsa lite extra på några grupper/individer och lite mindre på andra. Det kan ge somliga 600 kr och andra 400 kr, som ett exempel.

Till detta kommer möjlighet till pengar utöver avtalet, så kallad löneglidning. Det har Kommunal fått igenom på flera håll under föregående år. Men det är upp till varje arbetsgivare att säga ja eller nej till detta.
Dessutom höjs OB-tillägg och andra ersättningar med 5 procent från 1 januari 2006.
Det särskilda semesterlönetillägget (en garanterad lägsta semesterersättning) höjs med 3 procent i år och 2,8 procent nästa år.

– Lokalt kan man komma överens om att alla ska få mer än 175 kr. Men blir det bara 175 kr, blir det ändå en reallöneförbättring, eftersom inflationen ser ut att bli 0,3 procent för 2005. Och har man ett system med individuella löner måste var och en få veta varför han eller hon får en låg eller en hög lönehöjning, och hur han eller hon ska göra för att få en bättre löneutveckling, säger Lasse Thörn.

Vilka får 15 000 kr i lägst lön?

Från 1 april nästa år blir lägsta lön 15 000 kr för dem som har yrkesgymnasial utbildning och arbetar i yrken där arbetsgivaren kräver sådan, och dessutom har ett års yrkeserfarenhet.
Lägsta lön för andra anställda som fyllt 19 år blir i år 13 400 kr, och från 1 april nästa år 13 800 kr. Men lokalt kan det finnas avtal om högre lägsta löner.

– Arbetsgivarna är alltid emot att höja de lägsta lönerna, även om det kortsiktigt inte kostar så mycket, säger Lasse Thörn. Men högre ingångslöner leder på sikt till att lönerna i hela kollektivet trycks uppåt, det blir orimligt att de som har erfarenhet ligger strax över ingångslön till exempel. Arbetsgivaren kan inte ta in vikarier och ge dem låga timlöner. Och vid de lokala förhandlingarna behöver facket inte längre använda så mycket av lönepotten till att höja lönen för nyanställda som kommit in på väldigt låga löner.

Få medlemmar tjänar under ny lägstalönegräns

Så många är de lägst avlönade i kommuner och landsting:

lön upp till 13 199 kr/mån
månadsavlönad 131, timavlönad 418, procent av alla 0,1%

13 200 till 13 399 kr/mån
månadsavlönad 63, timavlönad 456, procent av alla 0,1%

13 400 till 13 599 kr/mån
månadsavlönad 244, timavlönad 1135, procent av alla 0,4%

13 600 till 13 799 kr/mån
månadsavlönad 221, timavlönad 507, procent av alla 0,2%

Redan före årets löneökningar tjänar bara ett par promille av kommunals medlemmar under den nya lägstlönegränsen på 13 400.

under 15 000 kr/mån
månadsavlönad 10938, timavlönad 14116, procent av alla 6,7%