Avtalet börjar gälla från 1 maj i år, men införs successivt under året. Det berör mellan 700 och 1 000 anställda.

Nattarbete är ansträngande, många orkar inte jobba heltid och det har varit svårt att få anställda att jobba natt, skriver Landstinget Gävleborg i ett pressmeddelande.

Det nya avtalet innebär att ersättning för OB slopas för nattarbete på vardagar måndag till torsdag. I gengäld sänks heltidsmåttet från 36,20 timmar till 26,66 timmar. De som idag arbetar natt 73,4 procent kommer i fortsättningen att vara heltidsarbetande.
I lön kan det innebär 3 000 kr mer i månaden.

– Vinsten för landstinget är att vi avslutar en rad olika projekt som kliniker infört för att få tag på nattpersonal, främst sjuksköterskor, säger Kjell Zakrisson, ombudsman i Kommunal Gävleborg. De skapade orättvisor och blev dyra för landstinget. Nu införs ett enkelt och rättvist system som förhoppningsvis gör det mer attraktivt att jobba natt eller del av natt.

Förändringen berör både de som i sitt arbete roterar mellan dag och natt, och de som enbart jobbar natt.
En timme på natten är värd 1,39 timme.

Finns det förlorare?

– En del sjuksköterskor som varit med i arbetstidsprojekt kan förlora en del. Å andra sidan har systemet varit orättvist. En del, framför allt inom psykvården som arbetar heltid natt kan också förlora något, eftersom de har hög OB i nuvarande system. Men de är inte så många. Och det är arbetslagen ute på klinikerna som avgör om de vill arbeta enligt det nya avtalet.