Precis som du konstaterar i ditt brev kan man anta att du och din sambo gick för snabbt fram när han flyttade direkt från sin gamla familj till dig och dina barn. I förälskelsestadiet är det svårt, för att inte säga omöjligt, att vara ”klok och eftertänksam”.

Det låter som om tiden nu hunnit i kapp din sambo. Han behöver egen tid och eget utrymme. Förälskelsestadiet är över och har ersatts av en kärleksrelation. Din sambo behöver nu landa och hitta sig själv och göra det, som han egentligen skulle gjort mellan två relationer.
I förälskelsen kan vi leva bara av ”syret” som vi ger varandra, men den kärleksrelation som ni nu har kräver också syre utifrån (tid till egna aktiviteter i form av till exempel fritidsintressen, arbete, vänner).

Jag förstår att det kan kännas svårt och oroligt för dig nu i denna omställningsfas. Det bästa du kan göra i den här situationen är att inte kräva eller anklaga. Använd i stället din kraft till att upptäcka att livet även för dig kan och bör innehålla ”syretillförsel” också på annat sätt än via din partner.

Att din sambo säger att han älskar dig och vill vara förlovad låter betryggande. Vårda kärleken genom att inte stoppa syretillförseln utifrån. Genom att inte i varje stund vara 100-procentigt självklara för varandra gör ni det möjligt för gnistan och intresset i relationen att leva. Lycka till!