1 Skaffa körkortstillstånd

Ansök om ett körkortstillstånd hos din lokala länsstyrelse. Med ansökan ska du skicka med en hälsodeklaration och ett synintyg. Ett sådant intyg får man hos en optiker eller hos en körskola. Ansökningsblankett finns hos polisen, länsstyrelsen, Vägverket och trafikkolorna. Tillståndet kostar 220 kronor och gäller i fyra år, sedan måste man ansöka om ett nytt.

2 Klara teoriprovet

Teoriprovet är ett kunskapsprov som kan bokas privat eller via din körskola. För att klara provet pluggar man i Körkortsboken. Den kan man antingen köpa själv eller låna från biblioteket eller trafikskolan. På en trafikskola kan man också få teorilektioner, som liknar skollektioner med teorins alla delar. Teoriprovet finns på tolv olika språk.

3 Övningskör

Om du har ditt körkortstillstånd och är 16 år gammal och dessutom har en godkänd handledare är det fritt fram att övningsköra. Handledaren måste ansöka om att bli godkänd hos länsstyrelsen. Han eller hon måste vara 24 år gammal och ha haft körkort i minst fem år. Vägverket rekommenderar att man varvar teori och praktik. Du kan övningsköra med en trafikskola, då betalar du lektionstid för att få köra med en lärare. Priserna varierar, men det brukar kosta runt 500 kronor för 45 minuter.

4 Halkkörning (eller riskutbildning)

För att bli medveten om hur det är att köra på halt underlag, ska du göra en halkkörning, en så kallad riskutbildning. Den bokar du antingen via trafikskolan eller privat direkt till trafikövningsplatsen.

5 Uppkörningen

När du klarat halkprovet och teoriprovet är det dags att köra upp. Tid bokar du antingen via körskolan eller privat direkt till Vägverkets förarprovkontor. Bilen ska ha bromspedal också på passagerarsidan, så du kör antingen upp i körskolans bil eller i en bil som du får hyra av Vägverket.

6 Kör — men kör försiktigt!

När man väl har körkortet har man också en prövotid på två år. Under de åren gäller att du måste göra om hela provet för att få ett nytt körkort, om länsstyrelsen av någon anledning drar tillbaka ditt kort. 

Vägverkets körkortssida: www.vv.se/vtk

Trafikskolornas hemsida: www.str.se

Trafikskolornas körkortssida: www.korkort.com

Trafikskolornas handledarsida:
www.handledartips.com