Vårdpersonal i tre kommuner har bland annat fått svara på vad god och dålig omsorg är. Forskaren Malin Wreder har i sin avhandling ”I omsorgens namn” sökt svar på hur personalen ser på sitt arbete och de gamla.

— En god omsorg präglas av en hemlik miljö, där hushållssysslor är en stor del av umgänget. Personalen är mycket tydlig med vad som är en dålig omsorg, ekonomiska nedskärningar och tidsbrist är vanliga svar, säger Malin Wreder.

Något som var förvånade henne var personalens konservativa syn på åldrandet:

— Det finns vissa aktiviteter man vill att de äldre skall hålla sig till, som promenader och bullbak. Whiskyprovning eller att de gamla skulle syssla med sex nämns inte.

Varför synen på åldrandet är så gammeldags ger studien inget svar på, men Malin Wreder tror att den stereotypa bild av åldrandet och äldre som finns i samhället påverkar personalen.

Det finns också en tydlig konflikt mellan olika personalgrupper.
Bakgrunden är att undersköterskor tidigare hade rätt att utföra vissa medicinska uppgifter, som provtagningar. Men socialstyrelsen ändrade detta i början på 90-talet. Nu delegeras detta av sjuksköterskor.

— Undersköterskorna vill ha tillbaka den rätten. De får inte delegeringar av sjuksköterskor i den utsträckning som de önskar, säger Malin Wreder.