I det här fallet har det ingen betydelse om du är tillsvidare- eller visstidsanställd. Svaret på din fråga beror delvis på vilket avtal som gäller där du arbetar. Arbetsgivaren kan enligt de flesta avtal förskjuta din arbetstid. Denne kan med andra ord exempelvis säga att du inte ska arbeta på lördag utan i stället på tisdag, som enligt schema skulle varit din lediga dag. Men vid en sådan förändring kan du få ersättning för förskjuten arbetstid. Arbetsgivaren har alltid ett huvudansvar för de anställdas välbefinnande och ska av den anledningen inte missbruka sådant som är reglerat i kollektivavtalet, till exempel din schemalagda arbetstid. För att veta vilket avtal som gäller tycker jag att du ska vända dig till förbundets lokala sektion för att få stöd och hjälp i denna fråga.