En förutsättning för att förebyggande hembesök ska fungera är dock att landsting och kommuner samarbetar, säger Göran Berleen till tidningen Äldre i centrum.

I 21 kommuner prövade man 1999-2002 förebyggande hembesök hos personer över 65. I bland annat Nordmaling har projektet fortsatt enligt en artikel i tidningen Äldre i centrum.

Projektledaren i Nordmaling, Klas-Göran Sahlén, har visat att vårdutnyttjandet bland dem som fick hembesök minskade med hälften.

Även andra studier pekar på goda hälsoeffekter för de äldre. För sju år sedan lagstiftade Danmark om detta. Två gånger om året erbjuds alla över 75 år hembesök.