– Vi hjälper till med att byta glödlampor och borra hål för gardinstänger, berättar Roger Nilsson, brandman i Oskarshamn.

Förebilden heter Malte Larsson och arbetar sedan fyra år tillbaka som fixar-malte i Höganäs. Kommunalarbetaren skrev om honom i nr 16/2004.

Oskarshamn är dock först i landet med att låta brandmän arbeta som ”maltar”.

– Visst hade jag hellre varit brandman till 100 procent, det var ju det man sökte till. Men förändringar kommer och det får man ta, säger Roger Nilsson.

Nu har de telefontid två timmar på förmiddagen, och två timmar på eftermiddagen är avsatta för att åka ut och hjälpa till. Men ofta är det bara något jobb per dag, och det är inte varje dag som någon ringer.

Avsikten med maltarna är bland annat att få ner antalet fallolyckor genom att gamla inte själva ska upp och klättra på stolar och stegar.

Sedan fixar-malte infördes i Höganäs har antalet fallolyckor halverats och vårdkostnaderna minskats med miljonbelopp. Intresset för att införa fixar-maltar är stort, 30 intresserade kommuner har hört av sig till Höganäs.