I det tidigare avtalet stod det att lönerna kunde fördelas på annat sätt än i traditionella förhandlingar, om parterna lokalt kom överens om det.

Nu ska det gå till så här: Man börjar med en lokal förhandling. Där bestäms det om lönen ska fördelas enligt traditionell modell eller om man ska träffa överenskommelse om en lokal förhandlingsordning.

– Den senare innebär att lönen bestäms utifrån ett individuellt system som parterna kommer överens om, säger Kommunals ombudsman Christer Thilén.

Det ska finnas vissa minimikrav såsom tydliga kriterier och lönesamtal. Lönen ska bestämmas på den nivå i arbetsorganisationen, där den anställde arbetar.

– Det kan till exempel innebära att vissa förvaltningar förhandlar traditionellt och andra har en lokal förhandlingsordning, berättar Christer Thilén.

Senare görs en avstämning där arbetsgivaren och det lokala facket träffas. Då går de igenom hur utfallet blev och om de intentioner som man hade har blivit uppfyllda.