Så står det i det nya centrala arbetsmiljöavtalet FAS-05 som är en vidareutveckling av tidigare samverkansavtal mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Avtalet presenterades i samband med att avtalet om nya löner blev klart.

Håkan Pettersson, andre vice förbundsordförande, säger att arbetsmiljöavtalet stärker skyddsombudets ställning. Vidare lyfter det fram processen för hur rehabilitering ska gå till. Det ställer större krav på att anordna bra hälsovård. Också hur en arbetsorganisation ska vara utformad för att inte slita ut människor.

– Vi är också överens om att centralt jobba med att stödja parterna så att lokala avtal kan tecknas, säger han.

FAS står för Förnyelse, arbetsmiljö, samverkan, och avsikten är att lokala avtal ska skrivas där det inte redan finns väl fungerande avtal om samverkan och arbetsmiljö som facket och arbetsgivarna är nöjda med. De lokala avtalen ska ta upp sådant som kvalitetssäkrad arbetsmiljöutbildning och årliga avstämningar och reglera att företagshälsovården räcker till för det behov som finns.

De anställda ska ha rätt att få snabb rehabilitering och arbetsanpassning när de behöver det, och både chefer och skyddsombud ska ha återkommande kompetensutveckling för att klara sina uppgifter att verka för god hälsa och arbetsmiljö.

I de lokala samverkansgrupperna som också är skyddskommittéer har facket och arbetsgivarna ett gemensamt ansvar att bevaka och ta initiativ i frågor som rör utveckling, hälsa och arbetsmiljö.
Arbetsplatsträffar ska vara en naturlig del av verksamheten och hållas regelbundet.