Nio fridagar och storhelgstillägg

Den som har schemalagt jobb har rätt till nio fridagar under en fyraveckorsperiod. Det var en av de förändringar i avtalet som Kommunals förhandlare är nöjda med.

Håkan Pettersson, andre vice ordförande lyfte fram några andra delar i avtalet.

Storhelgstillägget räknas från 18 00 och blir en timme längre.

Det finns också en skrivning om att det är angeläget att Kommunals medlemmar är med och planerar arbetet. Inte minst barnskötarna har länge krävt detta.

Brandmännen får ytterligare en dags storhelgstillägg. Annandag jul räknas som storhelg. En partssammansatt grupp ska se över
brandmännens bilaga E, det vill säga bestämmelser om arbetsider med mera inom räddningstjänsten.

De som har gått på OSA-avtalet (offentligt skyddat arbete) mer än två år ska få samma löneökningar som andra anställda.

Allmänna bestämmelser:

– Den särskilda semesterlönen, det så kallade balkongtillägget höjs.

– Föräldrapenningtillägg ska betalas ut vid ett tillfälle, dvs när föräldraledigheten börjar.

– Annandag pingst har försvunnit som ledig dag, och ersätts av 6 juni med vanligt helgtillägg.

– Lördag som bryter storhelg ska räknas som helg. Storhelgstillägget gäller alltså till måndagen i sådana fall.

Beredskapsavtalet

Den lägsta lönen tas bort ur beredskapsavtalet, lönen ska sättas utifrån arbetets innehåll och den anställdes arbetsinsatser och utveckling i arbetet.

Personliga assistenter och anhörigvårdare

Arbetstidslagen gäller nu även personliga assistenter. Kommunal och arbetsgivarparten ska i en gemensam arbetsgrupp kartlägga anhörigvårdarnas arbetssituation.

Yrkestitlar

– Frågan om att ändra ”undersköterska” till ”omvårdnadssköterska” ska tas upp i en kommande översyn av yrkestitlar.

Kommunals krav på ett slut på delade turer gick inte igenom. Kommunal krävde lokala avtal om att ingångslöner och/eller befattningslöner ska förhandlas fram i alla kommuner och landsting. Det förblir som i tidigare avtal en möjlighet om arbetsgivaren ställer upp.