Medlarnas första bud var ett löneutrymme på 480 kronor. Kommunal hade krävt lägst 650 kronor. Avtalet som slöts ger lägst 510 kronor för första året och 500 för andra året.

Redan i går tackade arbetsgivarsidan, Sveriges Kommuner och Landsting, ja.

Idag var ordföranden för arbetsgivarnas förhandlingsdelegation, Åke Hillman, mycket nöjd
med att det blev ett avtal:

– Även om nivån är på gränsen för vad ekonomin i många kommuner och landsting tål.

På presskonferensen fick han frågan varför det inte blev konflikt som förra gången för två år sedan.

– Trots allt tycker jag att det har funnits en samförståndsanda i de här förhandlingarna, säger Åke Hillman.

Ylva Thörn fick frågan om hon trodde att medlemmarna skulle bli nöjda:

– Vi har med det lägsta krontalsutrymmet skapat goda förutsättningar för de lokala förhandlingarna, goda förutsättningar för att medlemmarna ska ha bra löneökningar.

Så du tror att medlemmarna blir nöjda:

– Ja självklart är det så. Förbundsstyrelsen och avtalsdelegerade tror på det här avtalet. Värderingen av vad den enskilde får kan man göra först efter att de lokala förhandlingarna är klara.

En hjärtefråga för facket har varit att höja lägstlönen från dagens 13 000 kronor till 15 000. Det nya avtalet innebär 13 400 kronor i år och 13 800 kronor under nästa. För vissa grupper med yrkesgymnasial utbildning höjs lägstlönen från dagens 14 000 kronor till 15 000 under 2006.

Väldigt få, färre än tusen personer tjänar så lite som 13 400 kronor idag. Men Ylva Thörn ser höjningen som viktig:

– Det har betydelse för hur vi ska klara rekryteringen i framtiden. Vi vet att det idag rekryteras personal utan utbildning på den lägsta nivån. Det är väldigt viktigt att man har ett golv som man inte kan krypa under när lönerna sätts lokalt, säger hon.

– Vi vill i lönesättningen premiera dem som har varit med ett tag, svarar Åke Hillman. När det gäller svensk arbetsmarknad är ingångslönerna väldigt låga. I det perspektivet ligger det här hyggligt till.

– Vi på den kommunala sidan ska inte vara normsättande på arbetsmarknaden.

Kan man leva på 13 400 kronor?

– Det kan ju vara svårt, det håller jag med om, svarar Hillman.

– Men det här är ju ungdomar och nytillträdande på arbetsmarknaden och vi vill skapa förutsättningar för en lokal löneutveckling.

Ett krav som Kommunal inte fick igenom var rätten till heltidsarbete. Kommunal har tidigare sagt att det kravet kommer att finnas kvar tills det sker förändringar. Förbundet har inte litat på regeringens utredning om en förstärkt rätt till heltid.

– Här var det absolut tvärstopp från arbetsgivaren, även om de sade sig ha samma målsättning, men hänvisar till att det är en lokal fråga, säger Håkan Pettersson.

– Kommunal försökte att göra andra varianter för att få ökad sysselsättningsgrad men det ledde ingenstans. Frågan får fortsätta att drivas i förhandlingar lokalt.

Samtidigt kommer Kommunal att ställa krav på regeringen att lagstifta om rätten till heltid.

– Vi kommer att fortsätta att ställa kravet på regeringen. En fråga som vi inte kommer att släppa, lovar Ylva Thörn.

Åke Hillman anser att det blir för dyrt att gå med på heltid.

– Det skulle kosta 15 miljarder, det är betydande belopp och de pengarna saknas. Att klara av det överallt får stora ekonomiska följder. Vi kan inte via ett centralt avtal binda upp våra medlemmar på det viset.

Som enda fackförbund på den kommunala sidan har Kommunal lyckats få en individgaranti. Alla medlemmar ska få minst 175 kronor (räknat på heltid) i år och nästa. Arbetsgivaren var i början emot en sådan garanti.

– Vi har accepterat det, vi tycker att nivån är acceptabel, säger Åke Hillman.

Till skillnad från tidigare gånger finns inga styrningar i avtalet om vilka yrkesgrupper som ska prioriteras. Allt avgörs i lokala förhandlingar.

– Vi tycker att det är en bra princip, säger Åke Hillman.

Kommer kommunalarna att ta in på andra grupper med det här avtalet?

– Det ser bra ut, svarar Ylva Thörn.

– Det ger förutsättningarna eftersom vi har ett lägstutrymme i kronor när de lokala förhandlingarna ska ta vid.

Åke Hillman tror att det faktum att man i avtalet nu talar om kronor istället för procent kommer att få stor betydelse. Det blir lättare för arbetsgivarna lokalt att hålla emot krav från exempelvis sjuksköterskor och läkare .

– Ja det är ju det som det mycket kommer att handla om. Med den här konstruktionen så kan vi få ett bättre grepp om den lokala lönebildningen.

De avtalsdelegerade som Kommunalarbetaren talade med på torsdagseftermiddagen var alla påtagligt nöjda med det nya avtalet.

— Jag är betydligt mer nöjd med det här avtalet än det förra, sa till exempel Ronny Erixon, sektionsordförande från Kalmar.

Samma uppfattning var det flera som gav uttryck för, enligt Ameli Andersson, avtalsansvarig ombudsman i Jönköpings län.

— Den allmänna känslan är nog att här har vi en bättre grund att stå på än förra gången, sa hon.

Framför allt var det nivåerna på löneökningarna som fick positiv respons bland de avtalsdelegerade. Att Kommunal inte nått ända fram vad gäller lägstlönerna sågs inte som något större problem.

— Jag tror nog att det ska gå bra att få upp lägstlönerna lokalt, kommenterade Lena Ottosson, avdelningsordförande i Halland.
Även individgarantin på 175 kronor per avtalsår ska ses som ett golv att börja ifrån, förklarade Liselotte Guldstrand, från Trelleborg.

— Det finns inget som säger att vi inte kan komma vidare där lokalt.

Att heltidsfrågan lämnades utanför avtalet gav inte upphov till lika positiva kommentarer.

— Men alla hade uppfattningen att vi kommit så långt vi kunde komma i den frågan. Arbetsgivarna vill lösa det lokalt, sa Ronny Erixon.

Även om löneökningsnivåerna procentuellt sett är lägre den här gången än i det förra avtalets första avtalsår, då nivån låg på 3,9 procent i genomsnitt (500 kronor motsvarar ungefär 3 procent) så tycks strejkvapnet aldrig ha varit uppe till seriös diskussion den här gången.

— Ingen av oss hade vunnit på att hamna i konflikt igen, varken Kommunal eller arbetsgivarna, förklarade Paula Löfgren, vice ordförande i avdelning Kalmar län.

Avtalet innebär i korthet:

* Ett löneutrymme motsvarande lägst 510 kronor för 2005 och lägst 500 kronor 2006. Pengarna ska fördelas i lokala förhandlingar.

* En individgaranti på 175 kronor för 2005 och lika mycket för 2006.

* Lägsta lönen för anställda som fyllt 19 år höjs 2005 till lägst 13 400 kronor och från 2006 till lägst 13 800 kronor. För dem som har yrkesgymnasial utbildning och arbetsgivaren kräver sådan samt har ett års yrkeserfarenhet höjs lägsta lönen år 2006 till lägst 15 000 kronor.

* Samtliga höjningar sker den 1 april.

* Det särskilda semesterlönetillägget höjs med motsvarande ramen.

* OB-tillägg och andra ersättningar höjs från 1 januari 2006 med 5 procent.

* Ett nytt avtal om arbetsmiljö och samverkan.

Laina Rosberg, Ann-Christin Sjölander Holland, Bengt Bergsmark och Mats Gustafsson