Enligt senaste rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige” från CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotika, beräknas alkoholen ligga bakom 5 000-7 000 svenskars död varje år.

Orsakerna varierar. De största är:

• levercirros (skrumplever)

• alkoholberoende

• alkoholpsykos

• alkoholförgiftning

Dödligheten har ökat bland de 10-15 procent som är storförbrukare, särskilt de yngre. Men de flesta som avlider på grund av alkohol anses som skötsamma personer. Alkohol ligger också bakom mycket av våldet och trafik- och sjöolyckorna i landet.

Man brukar räkna med att en kvinna som dricker motsvarande en burk starköl om dygnet får leverskador. Dricker hon en flaska vin om dygnet är risken stor för bestående skador.

Långvarigt drickande ligger också ofta bakom följande:

• Hjärnskador. Närminnet sviktar, man får minnesluckor och problem med balansen

• Magkatarr och magsår

• Benskörhet och benbrott

• Åderbråck på matstrupen

• Skadad hjärtmuskel, vilket ökar risken för hjärtsvikt

• Ökad risk för cancer, som cancer i ändtarmen och i urinblåsan

• Inflammerad bukspottkörtel

• Diabetes

• Fosterskador