Studier från USA visar att den som börjar dricka före 14 års ålder tredubblar sin risk att skadas, jämfört med den som väntar med alkoholdebuten till efter 21 års ålder. Dessutom ökar risken för beroende. Unga människor är med andra ord mycket känsligare för alkohol än vuxna.

De senaste tre åren har tonårsflickorna kommit upp i motsvarande 75 procent av pojkarnas konsumtion, samtidigt som de tål alkohol sämre.

Hur mycket konsumerar då ungdomar i 15-årsåldern? Faktum är att pojkarna har minskat sitt drickande något under 2000-talet, men inte flickorna. Nu dricker pojkarna 3,8 liter ren alkohol om året och flickorna 2,8 liter. Killarna vill ha starköl, medan tjejerna helst dricker sprit, särskilt i form av alkoläsk.

Antalet utryckningar på grund av akuta alkoholförgiftningar har tredubblats sedan 1987, när de uppgick till 250. Det är de unga tjejerna som står för det mesta av ökningen.

www.drugsmart.com och www.unf.se (Ungdomens Nykterhetsförbund) är två bra nätadresser som vänder sig till tonåringar, med fakta och argument.