De som flyttas över till ett nybildat bolag blir en egen turordningskrets och kan sägas upp utan hänsyn till anställningsåren för dem som är i ett annat bolag. Detta även om de som är i anställda i olika bolag är på samma arbetsplats och utför samma arbetsuppgifter.

LAS gäller nämligen bara i det bolag som en löntagare är anställd i. Detta kryphål utnyttjas av arbetsgivare som inte vill följa turordningsreglerna i LAS. Riksdagens arbetsmarknadsutskott begär nu att regeringen ska komma med förslag på hur kryphålet ska täppas igen.