Inget avtal blev klart för de 400 000 berörda, trots den tidigare optimismen från båda sidor. I skrivande stund är fack och arbetsgivare inte ens överens om utifall det förekommit ett konkret bud eller inte. Nej, säger facket. Jo, menar arbetsgivarna.

Håkan Pettersson är besviken, med all rätt. De från början konstruktiva samtalen ledde aldrig fram till ett konkret bud att ta ställning till. Gång efter annan fick avtalsdelegerade beskedet att inga pengar lagts upp på förhandlingsbordet.

Det enda som bjöds var antydningar som fick förhandlarna att dra slutsatsen, att de stod långt från varandra och att motparten inte var villig att närma sig kravet på 650 kronor i månaden och
15 000 kr i lägsta lön.

Arbetsgivarnas ordförande i förhandlingsdelegationen, Åke Hillman, menar att Kommunal erbjudits något ”betydligt bättre” än de procentuella löneökningar tjänstemännen i SKTF fick i sitt nya avtal.

Frågan är varför inte det budskapet gick fram? Det är bara att upprepa det! Strandat betyder ju inte kört!

SKL, som redan gjort upp med flertalet fackliga organisationer, har sparat Kommunal till sist. Arbetsgivarna har flera skäl att visa lite extra välvilja vid förhandlingsbordet:

• Kommunal har fått mindre än tjänstemännen de senaste åren. Cheferna har fått mest.

• Kommunal har haft svårare än högavlönade kommunanställda att få till lokal löneglidning — även om det har blivit lite bättre. De två senaste åren har gett knappt en halv procent per år extra, utöver avtal, visar vår enkät till sektionerna, (se nyhetssidorna) Det är bara cirka 130 kr i månaden sammanlagt, men ändå ett trendbrott.

• Arbetsgivarna behöver visa sin uppskattning av kommunalarnas insatser och tvätta bort sin stämpel av att strunta i de lågavlönade.

När det gäller den laddade frågan om en lägstlön på 15 000 kronor, så slår arbetsgivarna bakut. Enligt Kommunals beräkningar, skulle det kosta arbetsgivarna mellan 0,1 och 0,2 procent att lyfta upp de 27 400 av Kommunals medlemmar som i dag tjänar mindre än så. Hälften av dessa lågavlönade i kommuner och landsting är över 50 år. Ge dem en lön att leva på! Det kommer att löna sig.