Personalen i barnomsorgen prioriterades i 2004 års centrala avtal med 5 procent.

Cirka 14 procent av sektionsordförandena säger dock att man lokalt gjorde en annan prioritering.

Det centrala löneavtalet gav möjlighet att gå ifrån 5 procent till barnomsorgspersonalen, om fack och arbetsgivaren var överens lokalt.

14 procent gav barnomsorgspersonalen mindre än 5 procent att dela på, samtidigt som 23 procent gav mer än 5 procent.

I övrigt prioriterade sektionerna enligt nedanstående tabell. Observera att många sektioner inte har räddningstjänstpersonal.

Område Andel som prioriterat

Äldreomsorgspersonalen 27 %

Kökspersonalen 22 %

Handikappomsorgen 20 %

Skolan 15 %

Städ 13 %

Park, gata och övrig teknik 9 %

Räddningstjänsten 7 %

Fotnot: 256 sektionsordförande landet runt, cirka 70 procent, besvarade vår enkät.