Bolaget Kommunalarbetaren AB ska för Kommunals räkning producera pappers- och nättidningar utifrån den tidningspolicy som Kommunals förbundsstyrelse ställt sig bakom. Kommunalarbetarens chefredaktör Liv Beckström blir bolagets vd, och tidningens medarbetare blir anställda av bolaget.

— I vardagsarbetet blir inte skillnaden så stor, säger Liv Beckström. Men det är mer logiskt att redovisa kostnader och intäkter i bolagsform för en tidning med så stor omsättning som Kommunalarbetaren.

Ylva Thörn blir ordförande för styrelsen där Kommunals tredje vice ordförande Anders Bergström ingår, förutom AnneCatrine Fornedal och Kristina Björk från förbundsstyrelsen, Jan Sundström, ordförande i Kommunal Väst. Från redaktionen deltar redigeraren Catherine Sundin som styrelsens personalrepresentant.

Även om tidningsarbetet fortsätter ungefär som förut, kan bolagiseringen innebära en vitalisering, tror Liv Beckström:

— På ett sätt får vi nu ett tydligare ansvar för att ompröva, utvärdera och göra tidningen ännu bättre. Det känns inspirerande — att få utveckla tidningen tillsammans med redaktionen och i dialog med den nya tidningsstyrelsen.