I telefonkatalogens Blå sidor står numren till alkoholmottagningar på vårdcentraler och sjukhus under rubriken Missbruksvård. Kommunerna har ofta alkoholrådgivare, som hänvisar dig vidare.

• IOGT-NTO, Länkarna och Anonyma Alkoholister (AA) bland andra, hjälper dig som är beroende. Telefonnumren finns i katalogens Gula sidor under rubrikerna Nykterhetsorganisationer eller Missbruksrådgivning. Se separat ruta om AA.

• Du kan kanske få hjälp genom din arbetsplats. Företag och fackförbund ställer ofta upp för anställda med problem.

• Är du anhörig till någon som dricker för mycket? Kommun, landsting och församlingar har ofta anhörigprogram, liksom förstås frivilliga organisationer som Al-Anon.

• På IOGT-NTO:s sajt www.drogportalen.se finns många länkar till information om risker, olika typer av vård och vad samhället gör för att motverka alkoholskador. Gå till exempel in på www.alkoholkommitten.se