– Den största vinsten med avtalet är att de som fyllt 40 år får 31 dagar semester och de som fyllt 50
får 32 dagar. Tidigare hade de endast 25 dagar, berättar Kommunals ombudsman Maria Hansson.

Löneökningarna blir från den första maj i år lägst 2,8 procent, från den första maj 2006 lägst 2,8 procent och från den första maj 2007 lägst 2,9 procent.

Ett förtydligande har också gjorts i avtalet. De lokala parterna kan teckna överenskommelse om att de som tillhör andra religioner kan få ledigt vid dessa samfunds högtider. De dagarna ersätter då de svenska helgdagarna. Avtalet berör cirka 50 av Kommunals medlemmar.