Att det hårdnade klimatet på arbetsplatserna gör människor sjuka är inget nytt. Det nya i antologin ”Den höga sjukfrånvaron — problem och lösningar” är att forskarna har skaffat sig mer belägg för att det är så.

Bakom antologin står Safir-gruppen, som består av forskare från Arbetslivsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, Institutet för Psykosocial Medicin (IPM) och Försäkringskassan.

Andra huvudorsaker till sjukfrånvaron enligt Safir är att arbetskraften blivit äldre, dold arbetslöshet och brister i samspelet mellan berörda instanser.

Forskarna anser att Sverige borde ta lärdom av länder som Tyskland och Finland som har hög ersättning men lägre sjukskrivningstal än vi. Dessa länder har bättre rutiner vid sjukskrivning. I Finland, t ex, kopplas företagshälsovården in genast.

I en debattartikel i Dagens Nyheter tar forskarna upp ”försämrad copingförmåga”, något de funnit kan leda till sjukskrivning. Män som inte öppet vågade ta upp problem på arbetsplatsen fick högt blodtryck och sjukskrevs efter en tid.

Kvinnorna valde ganska snabbt, med arbetsgivarens goda minne, sjukskrivning i stället för att ta upp missförhållanden på jobbet.

”Den aktuella studien pekar på att ungefär nio procent av kvinnors totala sjukskrivning och männens långtidssjukskrivning skulle kunna undvikas om arbetsklimatet var öppnare, skriver forskarna i DN.

Läs mer på: www.arbetslivsinstitutet.se/safir/