Ingen av dem som fick jobbet tillbaka var över 45 år. Bland tjänstemän och akademiker är det en av tio som får chans till återanställning.

Det visar en undersökning gjord vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Institutet lyder under näringsdepartementet.

Företrädesrätten gäller i nio månader enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Kravet är att personen har tillräcklig kompetens för den lediga tjänsten.

Både offentliga och privata arbetsgivare är enligt undersökningen kritiska till denna regel. Dessa arbetsgivare tycker att företrädesrätten är ett hinder för flexibilitet och rekrytering av önskad kompetens.