Bakgrunden till studien är de förändringar som påverkat ambulanssjukvården de senaste åren. De positiva förändringarna är att personalen tack vare modern teknik snabbt kan ställa diagnos och ge vård under transport.

Samtidigt har svåra och tunga lyft ökat på grund av att många äldre bor kvar hemma allt längre. För att få bukt med de tunga lyften ställer nu Arbetsmiljöverket krav på att arbetsgivaren skapar rutiner för arbetsanpassning. På vissa inlandsstationer upplever man främst långa transporter på dåliga vägar med viltfara som en stor psykisk och fysisk påfrestning.

Ett växande problem är en ökad andel hot och våld riktad mot ambulanspersonal. Några konkreta åtgärder för att minska hoten mot ambulanspersonal finns ännu inte. Men förslag om utvidgade larmrutiner, fler möten mellan polis och ambulanspersonal och utbildning i självskydd nämns som sätt för en bättre arbetsmiljö.