Stjärnljus från tusende solar

frätande mitt ögas hinna

jag vänder bort mitt sargade ansikte

stänger mina ögons plågade lock.

Min kropp

insides inget känner

intet ljus förmår tränga in;

mörker, mörker.