Skiftarbete medför helt riktigt kortare arbetstid. Om ni regelbundet arbetar en vecka förmiddag, en vecka eftermiddag och en vecka natt är detta skiftarbete. Eftersom jag inte vet vilket avtal som gäller för er eller om arbetsperioden bryts med andra arbetstider efter tre veckor, kan jag inte säga exakt vilken veckoarbetstid ni ska ha. Kontakta förbundets lokala sektion för att få ett klart besked. Om arbetsgivaren misstolkar kollektivavtalet kan sektionen begära överläggning med arbetsgivaren.