Idag hävdar en del att detta är omöjligt, med hänsyn till EU:s regler.

Regeringen har gett Upphandlingsutredningen i uppdrag att utreda om Sverige utan problem kan ratificera ILO-konvention 94, som just handlar om möjligheten att ställa sådana krav vid offentlig upphandling.

Det är ett gammalt fackligt krav att Sverige ska ratificera konventionen.

Utredaren ska också undersöka om det är möjligt att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingen. Utredningen ska vara klar senast i januari nästa år.