Det får bli lite gissning från min sida. Men det handlar nog inte om rostsvamp. Den brukar visa sig som utbredda beläggningar i orange, gult, brunt, grått och ibland vitt. Angreppen leder ofta till att bladen gulnar och faller av och att plantorna blir fula och växer dåligt.
Det du sett på asparna, däremot, kan vara rost. De flesta rostsvampar värdväxlar med en annan växt för att utvecklas, men asprosten har lärkträdet som värdväxlare och inte syren. Däremot kan din syrenhäck ha angripits av en bakterie. Det finns en syrenbakterios, som först gör bladen bruna och sedan svartfläckiga, för att till slut dö och ramla av. Bladen får också en vattnig konsistens. Den här bakterien gynnas av skador från vårfrost, hagel eller vind. Blir sedan vädret regnigt, fuktigt och varmt gynnas bakterien maximalt. Vi hade ju rätt mycket av den varan förra året!

Klipp bort allt angripet ner till helt frisk ved så fort som möjligt och bränn upp. Vänta också med allmän beskärning tills vädret blir torrt och varmt i sommar. Är du lite envis med sekatören kan du bli av med problemet. Men det tar nog sin lilla tid.