Ofta kommer arbetsmiljölagen i kläm mot socialtjänstlagen, skriver verket. Vårdtagares och anhörigas vilja prioriteras högre än personalens arbetsmiljö.

Personalen belastar bland annat kroppen fel på grund av dåliga utrymmen vid förflyttningar. Oftast saknas hjälpmedel. Städutrustningen kan vara dålig och vid inköp av dagligvaror är hanteringen tung.

Det ställdes också krav på bland annat kunskaper och utbildning av hemtjänstpersonal, och rutiner för hur man ska agera vid hot- och våldssituationer.

Verket hade också synpunkter på hur man ska minska stressen. Den kan komma av för höga ambitionsnivåer, för lite planeringstid och att det finns för lite folk för allt som ska göras.