Iskylan ropar

ökande krav

mer, mer, mer

kragvärmen sinar.

Köldsvetten skriar

Värmen passe´

bitterland i sikte

Landmärke fryskallt

Hoppingivande tecken

i infruset hopp

stirrande i djupet

Uppgivet liv.