Så här ska det verkligen inte vara. Det är helt oacceptabelt.

Efter den otäcka händelsen hade du rätt att bli lyssnad på och få hjälp, men i stället åkte du till jobbet igen full av ångest och oro. Jag tycker att arbetsgivaren inte har tagit sitt ansvar. Och varför kom inte sköterskan när du ringde efter hjälp? Hur ser organisationen ut på din arbetsplats? Som anställd ska man ha fått instruktioner så att man vet hur man hanterar situationen när det krisar. Arbetsgivaren ska också ha en handlingsplan så att de snabbt kan ställa upp med hjälp.

Du bör först och främst ta kontakt med facket, som kan lotsa dig vidare. Om du inte är medlem, prata allvar med arbetsgivaren. Det finns till exempel företagshälsovård, som kan hjälpa dig med en professionell hantering av din upplevelse.

Arbetsgivaren måste också ovillkorligen göra en arbetsskadeanmälan om det inte redan är gjort. Skulle du få sena symtom och behöver bli sjukskriven, ska det finnas ett underlag för försäkringskassan. Detta är arbetsgivaren skyldig att se till.

Arbetsgivaren har däremot ingen skyldighet att anmäla fallet till polisen. Det är upp till dig själv om du vill ha en utredning på det som hänt.