Du lilla fågel

min älskade lilla fågel

din flykt så säker

dina vingar bär varthelst du vill.

Du behöver inte landa

nej, du måste inte

beträda oönskad oländig mark

om ej själv du vill.

Du lilla fågel

fri du är

fri till att landa eller icke landa

precis där själv du vill.