Regeringen vill nu satsa mer på export av svensk äldrevård till Japan. Främst gäller det IT samt kunskaper om demens och olika handikapphjälpmedel. För att öka intresset besökte näringsminister Thomas Östros i april ett center för demensvård, utbildning och forskning i Tokyo.