1 Omvandla problemet till en färdighet som barnet behöver lära sig.

Exempel: Ett barn har problemet att det stör på lektionerna. Färdigheten barnet behöver lära sig är till exempel ”lyssna på vad läraren säger”.

2 Kom överens med barnet om vad barnet behöver lära sig.

3 Utforska vilka fördelar den nya färdigheten för med sig. Barnet kanske själv kommer på några fördelar, eller så behöver barnet hjälp med detta.

4 Ge färdigheten ett namn. Låt barnet bestämma namnet.

5 Låt barnet välja en ”magisk vän” som kan vara till hjälp.

6 Skaffa stöd från omgivningen. Låt barnet bjuda in stödpersoner.

7 Bygg upp barnets självförtroende. Berätta för barnet att du vet att barnet kan lära sig. Berätta varför du är så säker på det. Ge massor av beröm för alla framsteg.

8 Planera hur ni ska fira när barnet lärt sig färdigheten.

9 Definiera färdigheten. Be barnet visa och berätta hur han kommer att bete sig när han har lärt sig den nya färdigheten.

10 Låt barnet berätta för omvärlden vilken färdighet han håller på att lära sig.

qa Kom överens med barnet hur han ska öva sig på färdigheten.

11 Låt barnet bestämma hur han vill bli påmind om han glömmer bort färdigheten. Kanske en hemlig signal, eller ett kodord.

12 Fira framgången.

qfUppmuntra barnet att lära ut färdigheten till andra.

13 Fortsätt med nästa färdighet.