I Örebro och i Värmland har det under helgen varit flygbladsutdelning.
Utanför kommun- och landstingshuset vid Slussen i Stockholm samlas nu kommunalare varje dag mellan klockan 11 och 13 för att manifestera.
Över Hornsgatans täta trafik ekar talkörerna ”dåliga löner, nej, nej, nej”, stundtals ackompanjerade av förbipasserande bilisters (uppskattande) tutningar.

Stämningen är god bland de kommunalare som samlats denna måndag den fjärde april.. Men samtidigt finns det en stor besvikelse över att man inte kunnat lösa den viktiga frågan om lägstalönerna utan att behöva kalla in medlare.

– Det känns segt. Det kan ta veckor innan förhandlingarna blir klara, men vi kommer att stå här så länge det behövs. Det är ett absolut måste att få upp lägstalönerna, säger Lasse Olsson, ordförande i sektion 11 i Solna, och en av det trettiotal aktiva som samlats idag.

Marie Svensson från sektion 27 arbetar inom barnomsorgen. Hon menar att många unga flyr på grund av de dåliga lönerna. Hon är heller inte nöjd med det avtal man slöt 2003.

– Det förra avtalet har inte gett så mycket mer pengar. Man skall sluta prata i procent och räkna i kronor istället. Två procent på en läkarlön ger betydligt mer i plånboken än två procent på en barnskötarlön, säger Marie Svensson innan hon stämmer in i kören, ”Mera bagis åt fröknarna på dagis”.

Om konflikten går så långt som till strejk får den närmsta tiden utvisa. Först väntar obligatorisk medling.
Bland de samlade kommunalarna på Hornsgatan känner man även denna gång av allmänhetens stöd om det skulle bli aktuellt med strejk.

– Det är samma känsla som 2003. Om vi måste ta till konfliktvapnet, så gör vi det. Alla är taggade, säger Lasse Olsson.