I hemtjänstgruppen i Åled/Sennan arbetar man aktivt för att alla medarbetare skall känna sig sedda och uppskattade. En del i deras arbete är den trivselgrupp som bland annat ger stöd och uppmuntran till sjukskrivna arbetskamrater.

– Det handlar om ett dagligt engagemang och att arbeta förebyggande. Det är viktigt att ge all personal beröm och att se till vad de gör och inte till vad de inte gör, säger Eva-Lott Ahlberg, som är områdeschef.

När någon av personalen är sjuk ringer hon. När någon varit sjuk en längre tid skickar hon en blomma. Och engagemanget verkar ha gett resultat. På ett år har sjukskrivningarna minskat med 60 procent.

Gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen är också en viktig beståndsdel i arbetet för trivsel. Förra året fick arbetskamraterna 15 000 kronor från projektet ”den goda arbetsplatsen”. Det resulterade i att hela arbetsplatsen kunde åka på spa i Varberg.

Att personalen trivs avspeglas också i nöjda vårdtagare. Nyligen skickade vårdtagarna in sitt beröm till förvaltningen. Vad man skall göra för Prissumman på 50 000 kronor har man inte ännu kommit fram till.

– Men det blir säkert någon form av gemensam friskvårdsaktivitet, säger Eva-Lott Ahlberg.