Någon har anmält att du inte uppträtt acceptabelt mot en vårdtagare. Det är helt rätt att utreda sådana anmälningar grundligt och man måste utgå från att chefen också talat med din kollega, det andra vårdbiträdet. I slutänden handlar det om vems uppgifter man tror mest på och det är verkligen tråkigt om man blir orättvist beskylld och inte kan bevisa sin oskuld.

En skriftlig varning, eller ”Erinran” som det egentligen heter, är inte en straffande åtgärd utan ett klarläggande från arbetsgivarens sida om en anställds skyldigheter i anställningsavtalet. Men även om en Erinran inte är ett straff är den ändå en allvarlig åtgärd och måste vara grundad på tillförlitliga uppgifter. Dessa måste redovisas, men däremot inte vem som avgivit dem.

Du säger att din chef lejt någon för att ”sätta dit” dig enligt Lex Sara. Varför skulle hon göra det? All personal har skyldighet att anmäla om de blir vittnen till allvarliga missförhållanden eller övergrepp inom vården. Det är en bra lag som skyddar både vårdtagare och anställda. Om saken utreds kommer det ju (förhoppningsvis) också fram om anmälan var oriktig.
Någon jurist behövs faktiskt inte i det här läget, utan eventuellt först om du skulle bli uppsagd och sedan vill bestrida det. Arbetsgivare ska meddela facket om de gör en Erinran. Vänd dig alltså till ditt fackliga ombud.

Försök om du kan att ta dig samman. Tala sedan lugnt igenom situationen med din chef, gärna tillsammans med facket. Gå sedan tillbaka till jobbet med inställningen att man någon gång under livet tyvärr kan bli orättvist behandlad.