Enligt Arbetstidslagen ska man ha en veckovila på minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod. Veckovilan ska, om det är möjligt, förläggas till veckoslutet. Men man kan göra tillfälliga undantag från regeln, till exempel vid beordrat arbete. Arbetsgivaren kan aldrig tvinga dig att ta semester. Det är du som lämnar in önskemål om det och arbetsgivaren som beviljar eller inte beviljar.