Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg anser att det finns för många barnskötare i förskolan, något som Kommunal inte håller med om. Eftersom äldreomsorgen behöver personal erbjuds barnskötare att bli undersköterskor genom validering. Det innebär att utbildningen utgår från vad var och en kan.

Utbildningen har 20 platser och startar den första april. Intresset är dock svalt. Fyra barnskötare är intresserade men hittills har bara en anmält sig.

— De vill inte byta gren. De tycker att de har valt barnomsorgen en gång i världen. Det hade varit en annan sak om de erbjudits att bli förskollärare, säger Catharina Berghorn, ordförande i Kommunals sektion i Falkenberg.

Flera barnskötare i Falkenberg går på förskollärartjänster, därför hade det varit befogat att erbjuda pedagogisk utbildning, anser hon. Men hon tycker samtidigt att den undersköterskeutbildning som nu erbjuds är väldigt bra.

— Det är ett väldigt flott erbjudande, säger hon.

När anmälningstiden går ut den 9 mars tar förvaltningen ställning till eventuella varsel. Om inte platserna fylls av barnskötare står de öppna för andra sökande som dock får betala för utbildningen.