Om arbetsgivaren gör en omorganisation och vill få igenom förändringar i schemat kan vi som facklig organisation förhandla om detta. Man kan inte tvinga dig att ta emot en nattjänst. Men det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela arbetet, så om ekvationen inte går ihop kan det uppstå en situation där uppsägningar blir aktuella.

För att arbetsgivaren ska få igenom en arbetstidsmodell med flytande tid krävs det ett lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren kan alltså inte ensidigt införa detta och heller inte ensidigt sänka sysselsättningsgraden. Hur det ska hanteras finns reglerat i lag och avtal. Du bör genast vända dig till det lokala facket. De flesta av dina frågor är förhandlingsfrågor, som måste redas ut lokalt.