Om du är långtidssjuk har du enligt avtal inte rätt till alla betalda semesterdagar. Är du exempelvis sjuk ett år är 180 av årets 365 dagar semesterlönegrundande. I det här fallet innebär det att du har rätt till hälften av dina semesterdagar. Vänd dig till Kommunals lokala sektion, som kan hjälpa dig att räkna ut hur många betalda semesterdagar du eventuellt förlorar.