Du beskriver en oerhört svår och pressad livssituation, som ni alla lever i. Du säger att du och barnen mår och har mått mycket dåligt under alla dessa år, trots att du kontaktat alla ställen som finns att kontakta för att få hjälp.

Jag vet inte vad det är som gör att du inte fått hjälp, inte minst med tanke på att era barn enligt din beskrivning lever i en oacceptabel och fullständigt ohållbar situation.
Ekonomiska och praktiska skäl och kanske också en inre bild av att ni borde ha stora förutsättningar att leva ett bra liv, tycks ha tvingat dig kvar i en relation som för länge sedan verkar ha slutat ge dig och din man något positivt.

På din beskrivning verkar ni tvärtom förstärka varandras negativa sidor, det vill säga vara dåliga för varandra. Du tycks ha provat det mesta utom att separera. Jag tror det är absolut nödvändigt för er (inte minst med tanke på barnen) att komma isär.